Rəsulullahın (s.ə.v.) doğumuna yer şəhadət etmişdir

Rəsulullahın (s.ə.v.) doğumuna yer şəhadət etmişdir

* Rəsulullah (s.ə.v) dünyaya gəldiyi gecə, yer üzündə olan bir çox büt düşüb qırılmışdır.
* İran hökmdarı Kisranın tikdirdiyi tağlı sarayın on dörd qülləsinin bütün eyvanları həmin gecə aşmışdır.
* Kisranın Dəclə çayının sahilində tikdirdiyi böyük saray, o gecə çayın daşmasıyla yer üzündən silinmişdir.
* Məcusilərin əsrlərdən bəri yanan atəşləri həmin gecə sönmüşdür.
* O zaman ərəblərdə olan ənənəyə görə, körpənin süd anasına verilməsi qərara alındı. Nəhayət, Bəni Sə’d qəbiləsindən Həlimə binti Əbi Züeyb, Hz. Muhəmmədi qəbul etdi. O zaman Bəni Sə’d yurdu qıtlıq çəkirdi. Hz. Həlimə, körpənin gəlməsiylə inəklərin südünün artdığını, çadırın ətrafının yaşıllaşdığını, evinə bərəkətin gəldiyini bildirir.

Prof. Dr. Haydar Baş, Rahmeten Li’l-Âlemîn
Hz. MUHAMMED (s.a.v.), cild 1., s. 87.