Ərəfə günü

TƏŞRİK TƏKBİRLƏRİ.

Qurban bayramından bir gün əvvəl olan «Ərəfə» günü sübh namazından başlayaraq, bayramın dördüncü gününün ikindi namazınadək hər fərz namazında salamdan sonra «Təşrik təkbiri» oxunar.