Hz. Rəsulullah (s.ə.v) in Hz. Fatimə (ə.s) haqqında hədisi

Hz. Rəsulullah (s.ə.v) Salmana buyurdu: “Ey Səlman! Qızım Fatimə’ni sevən cənnətdə mənimlə olar. Ona düşmən olan atəşə atılar. Ey Salman! Fatimə’ni sevmək insana yüz yerdə fayda verər. O yerlərin ən asanı bunlardır: ölüm vaxtı, qəbrə qoyulan vaxt, tərəzi qurulan vaxt, məhşər günü, sirat körpüsündə, sorğu-sual vaxtı. Ey Salman! Ona və əri Əli’yə, onun nəvələri və sevənlərinə zülm edənlərin vay halına!”

(Feraid’us-Simtayn, c. 2, s. 68)