İmam Cəfər Sadiq (ə.s) – Hədis

“Kimə bu üç şey verilibsə, deməli o ən böyük sərvət olan üç şeyə sahibdir: verilənlərlə kifayətlənmək, insanların sahib olduqlarına tamah salmamaq, lazımsız və artıq olan hər şeyi tərk etmək”.