Allaha (c.c.) qulluqda ibadətin rolu

Allah insana “səni Mən, mənə ibadət et deyə yaratdım”-deyir. İbadət etmək, Allahı bilməkdir. Deməli, ibadət əmr olduğu üçün ediləcək, edildikcə də insan Allahı tanıyacaq, biləcək …