Zikrullahın önəmi #2

“Allahı çox zikir edin”… Zikrullah üçün xüsusi bir vaxt yoxdur. Hər zaman, hər yerdə Allahı zikir edə bilərik… Bütün ibadətləri yerinə gətirmək üçün bəzi şərtlər varsa da, Zikrullah üçün belə bir şərt yoxdur…