Quran

Ali-İmran surəsi 175-ci ayə

Sizi yalnız o Şeytan öz dostlarından (guya onların çox qüvvətli olmasıyla) qorxudub çəkindirir. Amma siz onlardan qorxmayın! Əgər möminsinizsə, Məndən qorxun!

Münafiqun surəsi 10-cu ayə

Birinizin ölümü çatıb: "Ey Rəbbim! Mənə bir az möhlət versəydin, sədəqə verib salehlərdən olardım! - deməmişdən əvvəl sizə verdiyim ruzidən (Allah yolunda) xərcləyin.

Münafiqun surəsi 9-cu ayə

Ey iman gətirənlər! Nə mal-dövlətiniz, nə də oğul-uşağınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın! Hər kəs bunu etsə (Allahı yada salmasa), belələri əsl ziyana uğrayanlardır.

Hədis

Hz. Rəsulullah (s.ə.v) in Hz. Fatimə (ə.s) haqqında hədisi

Hz. Rəsulullah (s.ə.v) Salmana buyurdu: “Ey Səlman! Qızım Fatimə’ni sevən cənnətdə mənimlə olar. Ona düşmən olan atəşə atılar. Ey Salman! Fatimə’ni sevmək insana yüz...

İmam Cəfər Sadiq (ə.s) – Hədis

"Üç əmanəti qorumadıqca heç bir şəxs əmin  sayıla bilməz: mal, can, namus. Əgər  ikisini qoruyub  birini  qorumasa, yenə də  əmin sayılmaz".

İmam Cəfər Sadiq (ə.s) – Hədis

Üç növ insandan qorx: xəyanətkar, qəddar və sözgəzdirən. Belə ki,  sənin üçün (başqasına) xəyanət edən bir gün sənə də xəyanət edər. Kim sənin üçün...