Quran

Bəqərə, 186.

(Ya Rəsulum!) Bəndələrim Məni səndən soruşduqda söylə ki, Mən (onlara) yaxınam. Dua edib Məni çağıranın duasını qəbul edərəm. Gərək onlar da Mənim çağırışımı qəbul...

Rüşvət haqqında. (Bəqərə, 188.)

Bir-birinizin mallarını haqqınız olmadığı halda yeməyin. Xalqın malının bir qismini (onun sizə haram olduğunu) bilə-bilə günah yolu ilə yeməyiniz üçün onu (malınızı) hakimlərə (rüşvət)...

Bəqərə, 268.

Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudaraq alçaq işlərə sövq edər, Allah isə (əksinə) sizə bağışlanmaq və bərəkət vədəsi verər. Allah (mərhəməti ilə) genişdir. (Allah hər şeyi)...

Hədis

Pis insanlarla oturub-durmaq

İmam Hadi (ə.s) buyurdu: “Pis insanlarla oturub-durmaq, onlarla oturub-duranın pis əməlinə dəlildir.”  

“İmam Əli elmin qapısıdır !”

Rəsulullah (s.ə.v) buyurur: “Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır.” Tirmizi.cild 5.səh 637

İmam Hadi-zəlillik

İmam Hadi (ə.s) belə buyurmuşdur: “Zənginlik, istəklərinin az olması və sənə kafi olana qane olmaqdır. Yoxsulluq, nəfsin hərisliyi və şiddətli ümidsizlikdir. Zəlillik isə azın arxasınca...