Quran

İbrahim, 7.

Və (yada salın) o zaman(ı) ki, Rəbbiniz (belə) elan etdi: «Əgər şükr etsəniz, sizə (olan nemətləri) mütləq artıraram və əgər kafir olsanız, ya naşükürlük...

Ənam, 120.

Günahın aşkarından da, gizlisindən də əl çəkin! Günah qazananlar etdikləri əməllərə görə cəzalandırılacaqlar! Ənam, 120.

Rəd 12.

(Dolu və seldən) qorxmaq və (rəhmət və xeyirə) ümid üçün (çaxan) şimşəyi sizə göstərən və ağır buludları vücuda gətirən (və yuxarı qaldıran) Odur! Rəd, 12.

Hədis

Naməhrəm qadınla yalnız qalmağın təhlükəsi

İblis Musaya ə.s. belə dedi: "Ey Musa! Sənə halal və məhrəm olmayan bir qadınla yalnız qalma! Çünki kim naməhrəm bir qadınla yalnız qalsa əshabım...

İblisin sədəqəyə mane olması

İblis Musaya (ə.s.) belə dedi: "Sədəqə vermək istəsən onu tez ver. Bəndə sədəqə vermək istədiyi zaman əshabım deyil, şəxsən özüm onun sədəqə verməsinə əngəl...

Imam Cəfər Sadiqin (ə.s) duası haqqında

Davudi Rıkki belə deyir: "Mən İmam Sadiqdən duasında beş nəfərin, yəni Peyğəmbərin (s.ə.v), Əlinin (ə), Fatimənin (ə), Həsənin (ə) və Hüseynin (ə) xatirinə Allaha...