Quran

Bəqərə, 268.

Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudaraq alçaq işlərə sövq edər, Allah isə (əksinə) sizə bağışlanmaq və bərəkət vədəsi verər. Allah (mərhəməti ilə) genişdir. (Allah hər şeyi)...

Fusillət, 46.

Yaxşı iş görənin xeyiri özünə, pislik edənin də zərəri özünə olar. (Ya Peyğəmbər!) Sənin Rəbbin (haqsız yerə) bəndələrə zülm edən deyildir! Fusillət, 46.    

Nisa, 14.

Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etməyib Onun hədlərini aşarsa, (Allah da) onu həmişəlik Cəhənnəmə daxil edər. Onu rüsvayedici əzab gözləyir. Nisa, 14.

Hədis

“İmam Əli elmin qapısıdır !”

Rəsulullah (s.ə.v) buyurur: “Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır.” Tirmizi.cild 5.səh 637

İmam Hadi-zəlillik

İmam Hadi (ə.s) belə buyurmuşdur: “Zənginlik, istəklərinin az olması və sənə kafi olana qane olmaqdır. Yoxsulluq, nəfsin hərisliyi və şiddətli ümidsizlikdir. Zəlillik isə azın arxasınca...

Səbr və şükr

İmam Cəfər (ə.s) buyurdu: "Allah Azzə və Cəllə belə buyurur: Mömin quluma hər işdə xeyirdən başqa bir şey yönəltmərəm. O halda hökmümə razı olsun,...