Quran

İsra 82

Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. O, zalımların (kafirlərin) ancaq ziyanını artırır.

İsra, 83

İnsana bir nemət (sağlamlıq, var-dövlət) verdiyimiz zaman (Bizdən) üz çevirib uzaq gəzər. Ona bir pislik üz verdikdə isə məyus olar! İsra 83

İsra 81

De: “Haqq (İslam) gəldi, batil (şirk və küfr) yox oldu. Çünki batil (öz-özlüyündə) yoxluğa məhkumdur!” İsra, 81.

Hədis

Cihad-i Əkbər

Vacib olan cihadlardan biri də insanın günahlardan qorunması üçün öz nəfsi ilə cihad aparmasıdır. Bu cihad ən böyük cihadddır (Cihadi-Əkbər). İmam Hüseyn (ə.s)

Üstün əməl

“Xeyirdən daha xeyirlisi, xeyri işləyəndir. Gözəldən daha gözəli, onu söyləyəndir. Elmdən daha üstünü, ona əməl edəndir”. İmam Hadi (ə).

Təvazökarlıq

"Təvazökarlıq, bir məclisə daxil olduğun zaman məclisin aşağısında oturmağa razı olmağın, rastlaşdığın hər kəslə salamlaşmağın, haqlı olsan belə mübahisəni tərk etməyin və təqvana görə...