Quran

Ənfal 13

... Kim Allah və Onun Peyğəmbəri ilə dava və düşmənçilik etsə, (bilsin ki,) həqiqətən, Allah ağır cəzalandırır. Ənfal 13

Şüəra 3

(Ya Rəsulum! Məkkə müşrikləri) iman gətirməyəcəklər deyə, bəlkə, özünü həlak edəsən?! (Özünü həlakmı edəcəksən?) Şüəra 3

Tin 4

Həqiqətən, Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq. Tin 4

Hədis

İmanın ən güclü qulpları

İmanın ən güclü qulplarından biri Allah üçün sevmək, Allah üçün nifrət etmək, Allah rizası üçün vermək, Allah üçün əsirgəməməkdir. İmam Cəfər Sadiq (ə.s.)

Hz. Rəsulullah (s.ə.v) in Hz. Fatimə (ə.s) haqqında hədisi

Hz. Rəsulullah (s.ə.v) Salmana buyurdu: “Ey Səlman! Qızım Fatimə’ni sevən cənnətdə mənimlə olar. Ona düşmən olan atəşə atılar. Ey Salman! Fatimə’ni sevmək insana yüz...

İmam Cəfər Sadiq (ə.s) – Hədis

"Üç əmanəti qorumadıqca heç bir şəxs əmin  sayıla bilməz: mal, can, namus. Əgər  ikisini qoruyub  birini  qorumasa, yenə də  əmin sayılmaz".