Quran

Nəhl, 95.

Allahla bağladığınız əhdi ucuz satmayın. (Əhdi pozmadığınıza görə) Allah yanında olan (savab) sizin üçün (dünya mənfəətindən) daha yaxşıdır. Kaş biləydiniz! Nəhl, 95.

Nəhl, 93

Əgər Allah istəsəydi, sizi (eynilə dində olan) tək bir ümmət edərdi. (Allah) dilədiyini zəlalətə salar, dilədiyini isə doğru yola yönəldər. Sözsüz ki, etdiyiniz əməllərə...

Nəhl 91

Əhd etdiyiniz zaman Allaha verdiyiniz əhdi yerinə yetirin. Allahı özünüzə zamin edib möhkəm and içdikdən sonra onu pozmayın. Həqiqətən, Allah nə etdiyinizi bilir! Nəhl, 91.

Hədis

“İmam Əli elmin qapısıdır !”

Rəsulullah (s.ə.v) buyurur: “Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır.” Tirmizi.cild 5.səh 637

İmam Hadi-zəlillik

İmam Hadi (ə.s) belə buyurmuşdur: “Zənginlik, istəklərinin az olması və sənə kafi olana qane olmaqdır. Yoxsulluq, nəfsin hərisliyi və şiddətli ümidsizlikdir. Zəlillik isə azın arxasınca...

Səbr və şükr

İmam Cəfər (ə.s) buyurdu: "Allah Azzə və Cəllə belə buyurur: Mömin quluma hər işdə xeyirdən başqa bir şey yönəltmərəm. O halda hökmümə razı olsun,...