Quran

Bəqərə, 286.

Allah hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyər (bir işə mükəlləf edər). Hər kəsin qazandığı yaxşı əməl də, pis əməl də özünə aiddir. (Möminlər...

Günəş və ay.

Nə günəş aya çatar (yetişər), nə də gecə gündüzü ötə bilər. (Günəş, ay və ulduzların) hər biri (özünə məxsus) bir göydə (öz hədəqəsində, öz...

Bəqərə, 186.

(Ya Rəsulum!) Bəndələrim Məni səndən soruşduqda söylə ki, Mən (onlara) yaxınam. Dua edib Məni çağıranın duasını qəbul edərəm. Gərək onlar da Mənim çağırışımı qəbul...

Hədis

İmam Hadi (ə.s)- məzxərə haqqında

Məsxərə səfehlərin əyləncəsidir və cahillərin sənətidir. İmam Hadi (ə.s)

İmam Hadi (ə)-İbadətin hikməti.

“Gecələr ibadət üçün yuxusuz qalmaq yuxunu ləzzətli edər. Aclıq yeməyin ləzzətini artırar.” İmam Hadi (ə.s).

İmam Hadi (ə.s)-özündən razılıq

İmam Hadi (ə.s) buyurmuşdur: "Özündən razılıq elm öyrənməkdən çəkindirər, cəhalətdə qalıb təkəbbürlülüyə yol açar”.