Quran

Rum surəsi 16-cı ayə

Kafir olub ayələrimizi və axirətə qovuşacaqlarını (qiyamət günü dirilib haqq-hesab üçün hüzurumuzda duracaqlarını) inkar edənlər isə əzab verilmək üçün hazırlanacaqlar (gətiriləcəklər).

Ənkəbut surəsi 11-ci ayə

Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri də, münafiqləri də çox gözəl tanıyandır!

Ənkəbut surəsi 13-cü ayə

Şübhəsiz ki, onlar həm öz günahlarına, həm də öz günahları ilə yanaşı, daha neçə-neçə günahlarla (yoldan çıxartdıqları kimsələrin günahlarıyla) yüklənəcəklər. Qiyamət günü onlar uydurduqları...

Hədis

İmam Cəfər Sadiq (ə.s) – Hədis

"Kimə bu üç şey verilibsə, deməli o ən böyük sərvət olan üç şeyə sahibdir: verilənlərlə kifayətlənmək, insanların sahib olduqlarına tamah salmamaq, lazımsız və artıq...

İmam Cəfər Sadiq (ə.s)

Ancaq bu üç xüsusiyyətə sahib olan şəxs səxavətli sayılar: malını zənginlikdə və yoxsulluqda səxavətlə bağışlamaq, layiq olanlara vermək, bağışladığı mallara görə aldığı təşəkkürləri bağışladığı...

İmam Cəfər Sadiq (ə.s) – Hədis

“Kimdə üç xasiyyət varsa, oruclu və ya namazlı olsa da, münafiqdir: Yalan söyləyən, sözünə əməl etməyən, əmanətə xəyanət edən ".