Quran

İsra 81

De: “Haqq (İslam) gəldi, batil (şirk və küfr) yox oldu. Çünki batil (öz-özlüyündə) yoxluğa məhkumdur!” İsra, 81.

Ənam, 15.

"Əgər mən Rəbbimə asi olsam, böyük günün (qiyamət gününün) əzabından qorxaram". Ənam, 15.

Əzhab, 21.

Həqiqətən, Allahın Rəsulu Allaha, qiyamət gününə ümid bəsləyənlər (Allahdan, qiyamət günündən qorxanlar) və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir! Əhzab, 21.

Hədis

Cihad-i Əkbər

Vacib olan cihadlardan biri də insanın günahlardan qorunması üçün öz nəfsi ilə cihad aparmasıdır. Bu cihad ən böyük cihadddır (Cihadi-Əkbər). İmam Hüseyn (ə.s)

Üstün əməl

“Xeyirdən daha xeyirlisi, xeyri işləyəndir. Gözəldən daha gözəli, onu söyləyəndir. Elmdən daha üstünü, ona əməl edəndir”. İmam Hadi (ə).

Təvazökarlıq

"Təvazökarlıq, bir məclisə daxil olduğun zaman məclisin aşağısında oturmağa razı olmağın, rastlaşdığın hər kəslə salamlaşmağın, haqlı olsan belə mübahisəni tərk etməyin və təqvana görə...