Quran

Zumər, 2.

(Ya Peyğəmbər!) Biz Kitabı sənə haqq olaraq nazil etdik. Buna görə sən də dini məhz Allaha xas edərək yalnız Ona ibadət et! Zumər, 2.

Zumər, 1. Quran haqqında

Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibi Allah tərəfindəndir! Zumər, 1.

Bəqərə, 286.

Allah hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyər (bir işə mükəlləf edər). Hər kəsin qazandığı yaxşı əməl də, pis əməl də özünə aiddir. (Möminlər...

Hədis

İmam Hadi (ə.s)- inadkarlıq.

“İnadkarlıq sağlamlığa ziyandır və peşmançılıqa səbəb olar.” İmam Hadi (ə.s)

İmam Hadi (ə.s)- məzxərə haqqında

Məsxərə səfehlərin əyləncəsidir və cahillərin sənətidir. İmam Hadi (ə.s)

İmam Hadi (ə)-İbadətin hikməti.

“Gecələr ibadət üçün yuxusuz qalmaq yuxunu ləzzətli edər. Aclıq yeməyin ləzzətini artırar.” İmam Hadi (ə.s).