Quran

Əhzab surəsi 56-cı ayə

Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər (xeyir-dua verirlər). Ey iman gətirənlər! Siz də ona salavat göndərib (onun üçün salavat deyib) layiqincə salamlayın!

Ənbiya surəsi 107-ci ayə

Səni də (Ya Rəsulum!) aləmlərə (bütün insanlara və cinlərə) ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik.

İsra surəsi 23-cü ayə

Rəbbin yalnız Ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında (yaşayıb) qocalığın ən düşgün çağına...

Hədis

İmam Cəfər Sadiq (ə.s) – Hədis

“Kimdə üç xasiyyət varsa, oruclu və ya namazlı olsa da, münafiqdir: Yalan söyləyən, sözünə əməl etməyən, əmanətə xəyanət edən ".

İmam Cəfər Sadiq (ə.s) – Hədis

"Kim bu üç şeydən yapışarsa, dünya və axirət arzularına çatar: Allaha sığınmaq, İlahi  təqdirə  razı olmaq, Allaha qarşı hüsnü-zənn etmək (Allah haqqında gözəl  fikir sahibi olmaq)".

İmam Cəfər Sadiq (ə.s) – Hədis

"Üç şey qınağa səbəb olar: Paxıllıq (həsəd), sözgəzdirmək və  özbaşınalıq".