Dində ağılın rolu nədən ibarətdir? Prof. Heydər Baş

…Təfəkkür – insanın Allahı xatırlayaraq düşünməsidir… Allahı zikr edərkən qəlb pəncərəmiz – ruh dünyamız Allahla bir əlaqədə olur… İlahi nur bütün vücudumuzu – ağlımızı, duyma orqanlarımızı əhatə edir… Bu halın təsiri ilə təkamül keçirən ağlımız hadisələri tam fərqli səviyyədə düşünür…