İmam Cəfər Sadiq (ə.s) namaz qılanlar haqqında

İnsanlar Allaha üç şəkildə ibadət edirlər:

  • Bir qrup Allaha mükafatını umaraq ibadət edər. Bu, tamahkarların ibadətidir.
  • Bir qrup Allaha cəhənnəmin qorxusundan ibadət edər. Bu da kölələrin ibadətidir.
  • Amma mən Allaha Ona olan sevgimdən ibadət edirəm. Bax bu isə kərim (alicənab)  insanların ibadətidir.

İmam Cəfər Sadiq (ə.s)