Imam Cəfər Sadiqin (ə.s) duası haqqında

Davudi Rıkki belə deyir: “Mən İmam Sadiqdən duasında beş nəfərin, yəni Peyğəmbərin (s.ə.v), Əlinin (ə), Fatimənin (ə), Həsənin (ə) və Hüseynin (ə) xatirinə Allaha israr etdiyini və Onu çağırdığını eşidirdim”.