Səbr və şükr

İmam Cəfər (ə.s) buyurdu: “Allah Azzə və Cəllə belə buyurur: Mömin quluma hər işdə xeyirdən başqa bir şey yönəltmərəm. O halda hökmümə razı olsun, imtahanlarıma qarşı səbr göstərsin və nemətlərimə şükr etsin ki, – Ey Muhamməd!- Onu qatımdakı sadiqlər/doğrular arasına yazım”. Üsuli-Kafi, c.2 səh. 132