Tək yol İslamdır (Prof.Heydər Baş)

Ruh Allah sevgisini axtarır…Amma biz ona lazım olan qidasını vermirik. Bu səbəbdən o (ruh) ac qalır. Ruhun sağlam olması üçün zikrullah şərtdir, namaz şərtdir, oruc şərtdir…Qısası həyatımızın hər anının zikrlə keçməsi lazımdır…