“Əli İslamın qılıncıdır”

Səhabələr arasında peyğəmbərizə (s.ə.v) ən yaxın olan imam Əlidir (ə.s.)…”Mən elmin şəhəriyəm, Əli onun qapısıdır”…Əliyə çıxamayan yol – yol deyildir…