Bütün ibadətlər Allahı zikr üçündür ( Prof. Heydər Baş )

Bütün ibadətlərin təməl məqsədi Allahı zikr (zikrullah) üçündür. Namaz Allahı zikr üçündür, oruc tutmaq Allahı zikr üçündür, zəkat vermək Allahı zikr üçündür, həcc – Allahı zikr üçündür…