İmam Cəfər Sadiq (ə.s) – Hədis

“Üç əmanəti qorumadıqca heç bir şəxs əmin  sayıla bilməz: mal, can, namus. Əgər  ikisini qoruyub  birini  qorumasa, yenə də  əmin sayılmaz”.